Joint Technical Secretariat Struga

 • Str. Gjuro Salaj 31, 6330 Struga, Republic of Macedonia
 • + 389 (0)46 788 300
 • + 389 (0)46 701 735
 • jts_mkal@yahoo.com

Staff

Goce Toleski - HEAD OF JTS STRUGA

Map

JTS Antenna Elbasan

 • L. “Brigada 17 S”, Str. “11 Nëntori“, Prefecture of Elbasan, 3rd floor, Elbasan, Republic of Albania
 • + 355 (0)54 244431
 • + 355 (0)54 244431
 • marin_beluli@yahoo.com

Staff

Goce Toleski - HEAD OF JTS STRUGA

Map

Ministry of Local Self Government

 • Sveti Kiril i Metodij 54, 1000 Skopje, Republic of Macedonia
 • www.mls.gov.mk

Staff

Goce Toleski - HEAD OF JTS STRUGA

Map

Ministry of European Integration

 • Bul. Dëshmorët e Kombit, Sheshi Nënë Tereza nr 1010, Tirana, Republic of Albania
 • www.integrimi.gov.al

Staff

Goce Toleski - HEAD OF JTS STRUGA

Map

Delegation of the European Union Skopje

 • Sveti Kiril i Metodij 52b, 1000 Skopje, Republic of Macedonia
 • www.delmkd.ec.europa.eu

Staff

Goce Toleski - HEAD OF JTS STRUGA

Map

Delegation of the European Union to Albania

 • ABA Business Centre - 17th floor, Rr. Papa Gjon Pali II, Tirana, Albania
 • http://eeas.europa.eu/delegations/albania

Staff

Goce Toleski - HEAD OF JTS STRUGA

Map