• Општина Битола
  • Општина Дебар
  • Општина Охрид
  • Општина Елбасан
  • Општина Тетово
  • Општина Корча

    СОЗДАВАМЕ ЗАЕДНИЧКА ИДНИНА

Процес на консултации за идентификување на стратегиски проекти во прекуграничната програма за соработка помеѓу Република Северна Македонија и Република Албанија во рамките на инструментот за пред-пристапна помош на ИПА 2014 -2020

Оперативните структури на двете земји кориснички, Министерството за локална самоуправа на Република Северна Македонија и Министерството за Европа и надворешни работи на Република Албанија, како и Делегацијата на Европската унија во Република Северна Македонија, започнаа процес на консултации, со цел прибирање на идеи за стратегиски проекти, во ИПА прекуграничната програма помеѓу Република Северна Македонија и Албанија, која се имплементира во рамките на инструментот за пред-пристапна помош на ИПА 2014 -2020.

>> Види повеќе

Имплементирани проекти

Project Funded Link

Успешни приказни од програмата ИПА

The Success Story

Пребарување на партнери