Вести

Training plan for the grant beneficiaries: 1st Call for proposals IPA CBC…

Training plan for the grant beneficiaries: 1st Call for proposals IPA CBC Programme Republic of Macedonia - Republic of Albania 2014 -2020

Прекуграничен саем на Ракотворби

Министерството за локална самоуправа, Скопје, во соработка со Министерството за евро-интеграции, Тирана, оперативни структури одговорни за имплементација на оваа ИПА Програмата за прекугранична соработка,…

5. прослава на Денот на Европската Територијална Соработка - IPA CBC MK-AL

Министерството за локална самоуправа, Скопје, во соработка со Министерството за евро-интеграции - Тирана, оперативни структури одговорни за имплементација на ИПА Програмата за прекугранична соработка,…

Конкурс за најкреативно кратко видео

Конкурсот за кратки селфи-видеа (со времетраење од максимум 60 секунди) започнува на 28 септември, 2017 година и ќе трае до 31 октомври, 2017 година. Прогласувањето и доделувањето на наградите за најкреативните…

Announcement for engagement of accessors - IPA CBC MK-AL 2014-2020 - mk

The Ministry of Local Self-Government responsible for implementation of the IPA cross-border cooperation programme with Albania, is in process of preparation of the 1st Call for proposals of the IPA cross-border…

Announcement for engagement of accessors - IPA CBC MK-AL 2014-2020 - mk

The Ministry of Local Self-Government responsible for implementation of the IPA cross-border cooperation programme with Albania, is in process of preparation of the 1st Call for proposals of the IPA cross-border…