Документарец за Авантуристички Туризам

Оваа видео е подготвено од страна на  "Lake Ohrid region – Save Destination for Adventure travel".

Документарец за Авантуристички Туризам

  • 5 October 2018