ЈАВЕН ОГЛАС: Службеник за комуникација и видливост во рамки на ИПА II програмата за прекугранична соработка МК – АЛ 2014-2020