Видео Галерија

5. прослава на Денот на Европската Територијална Соработка - Струга

10 November 2017

Тhe Ministry of Local Self-Government, Skopje, in cooperation with the Ministry of European Integration,…