Втор ЗКС собир на "IPA II", Хотел Изгрев, Струга, МК