• Komuna e Bitola
  • Komuna e Dibra
  • Komuna e Ohrid
  • Komuna e Elbasan
  • Komuna e Tetovë
  • Komuna e Korca

    KRIJIMI I SË ARDHMES SË PËRBASHKËT

Shpallet Procesi i konsultimit për identifikimin e projekteve strategjike në kuadër të Programit IPA të Bashkëpunimit Ndërkufitar Republika e Maqedonisë së Veriut - Republika e Shqipërisë 2014-2020

Në kuadër të Programit IPA të Bashkëpunimit Ndërkufitar Republika e Maqedonisë së Veriut - Republika e Shqipërisë 2014-2020, Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme në Republikën e Shqipërisë dhe Ministria e Vetëqeverisjes Lokale në Republikën e Maqedonisë së Veriut, në cilësinë e strukturave zbatuese të këtij programi, do të organizojnë një proçes konsultimi me qëllim mbledhjen e ideve për projekte strategjike në kuadër të këtij programi ndërkufitar. Nga proçesi i identifikimit të ideve të projekteve strategjike do të varet nga fakti nëse përfituesit e Programit të Bashkëpunimit Ndërkufitar Republika e Maqedonisë së Veriut - Republika e Shqipërisë 2014-2020, mund të provojnë të kenë një interes të vërtetë dhe real në adresimin e objektivave të përbashkëta strategjike, duke sjellë një ndikim të qartë ndërkufitar.

>> Lexo më shumë

Projekte të Zbatuara

Project Funded Link

Histori Suksesi

The Success Story

Partnerët