Faza e Aplikimit

Panairit Ndërkufitar të Artizanatit

10 November 2017

Ministria e VetëQeverisjes Lokale, Shkup, në bashkëpunim me Ministrinë e Integrimit Evropian, Tiranë,…

Konkurs për videon e shkurtër më krijuese

28 September 2017

Konkursi për videon e shkurtër të bërë vetë (kohëzgjatja maksimumi 60 sekonda) nis më 28 Shtator 2017…