Lajme

Heraclea

Mbështetje për institucionet, komunitetet dhe grupet në nevojë të prekura nga COVID-19

Dhurimi

Mbështetje për institucionet, komunitetet dhe grupet në nevojë të prekura nga COVID-19

Creating a common future al

“Creating a common future” Promotion of project results under the Cross Border Cooperation Programme between Republic of North Macedonia and Republic of Albania 2014-2020 Conference on tourism,…

The 8th meeting of the Joint Monitoring Committee al

The 8th meeting of the Joint Monitoring Committee (JMC) under the IPA Cross-border Cooperation Programme North Macedonia – Albania 2014-2020 held in Tushemisht, Pogradec, Albania on 13th of February, 2020

EU CBC Programme 2014 - 2020 al

Factsheet - IPA CBC MK-AL July 2019

Induction Training for the Grant Beneficiaries - al

Induction Training for the Grant Beneficiaries under the 2nd Call for Proposals of the IPA Cross-Border Cooperation Programme North Macedonia – Albania 2014-2020 held in Tushemisht, Pogradec, Albania on…

Contract Award Procedures under CBC grant contracts al

Contract Award Procedures under CBC grant contracts (PRAG 2018) for the Grant Beneficiaries under the 2nd Call for Proposals of the IPA Cross-Border Cooperation Programme North Macedonia – Albania 2014-2020…

AL Announecement for FO

The Ministry of Local-Self Government in the Republic of North Macedonia and Ministry for Europe and Foreign Affairs in the Republic of Albania, as the operating structures of the IPA II Cross-Border Cooperation…

Njoftim për pozicion vakant, Ekspertë në kuadër e Programit IPA II për…

Vacancy announcement for engaging experts

NJOFTIM - Nënpunës për Komunikimin dhe Vizibilitetin në kuadër e Programit…

Ministria e Vetëqeverisjes Lokale në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme në Republikën e Shqipërisë, në cilësinë e strukturave zbatuese të Programit të Bashkëpunimit…

Seancë informuese mbi Procesin e Konsultimit për identifikimin e projekteve…

Programit i Bashkëpunimit Ndërkufitar Republika e Maqedonisë së Veriut - Republika e Shqipërisë 2014-2020 në kuadër të Instrumentit të para-aderimit (IPA II)

Info for the programme web Training PA_CBC MK-AL_2CfP

Training for Potential Applicants on “How to prepare a successful application under the 2nd Call for Proposals” scheduled for 17 – 18 of December 2018 in Struga and 09 – 10 of January 2019 in Pogradec

Training on “Reporting and visibility” under CBC Grant Contracts for the…

The training will take place on 26th and 27th of November 2018 in Hotel “Karpos”, Skopje.

Dokumentar për turizëm aventureske

This video is prepared by "Lake Ohrid region – Save Destination for Adventure travel".

1st Coordination meeting with GB, 5 June 2018, Struga

1st Coordination meeting with GB, 5 June 2018, Struga

5th JMC & 6th JSC takim, 30 Gusht 2018, Struga

5th JMC & 6th JSC takim, 30 Gusht 2018, Struga

4 "OSs" takim, 24 Korrik 2018, Ohrid

4 "OSs" takim, 24 Korrik 2018, Ohrid

Upcoming 2nd Call for Proposals under the IPA Cross-border Cooperation…

Within preparation activities for the launching of the second Call for Proposals, the Joint Technical Secretariat, in cooperation with the Operating Structures of both countries (Ministry of Local Self…

NJOFTIM PUBLIK: pozicion – Nënpunës për Komunikimin dhe Vizibilitetin në…

NJOFTIM PUBLIK: pozicion – Nënpunës për Komunikimin dhe Vizibilitetin në kuadër e Programit IPA II të Bashkëpunimit Ndërkufitar 2014-2020.

First regular coordination / workshops with the CBC grantees under the…

First regular coordination / workshops with the CBC grantees under the 1st CfP of the IPA CBC Programme Macedonia - Albania 2014 - 2020

Training plan for the grant beneficiaries: 1st Call for proposals IPA CBC…

Training plan for the grant beneficiaries: 1st Call for proposals IPA CBC Programme Republic of Macedonia - Republic of Albania 2014 -2020

Panairit Ndërkufitar të Artizanatit

Ministria e VetëQeverisjes Lokale, Shkup, në bashkëpunim me Ministrinë e Integrimit Evropian, Tiranë, si strukura operuese përgjegjëse për zbatimin e këtij Programi IPA të Bashkëpunimit Ndërkufitar, njofton…

5 Festimi i Ditës së Bashkëpunimit Evropian - IPA CBC MK-AL

Министерството за локална самоуправа, Скопје, во соработка со Министерството за евро-интеграции - Тирана, оперативни структури одговорни за имплементација на ИПА Програмата за прекугранична соработка,…

Konkurs për videon e shkurtër më krijuese

Konkursi për videon e shkurtër të bërë vetë (kohëzgjatja maksimumi 60 sekonda) nis më 28 Shtator 2017 dhe do të zgjasë deri më 31 Tetor, 2017. Njoftimi dhe dhënia e çmimit për tre videot e propozuara…

Announcement for engagement of accessors - IPA CBC MK-AL 2014-2020

The Ministry of Local Self-Government responsible for implementation of the IPA cross-border cooperation programme with Albania, is in process of preparation of the 1st Call for proposals of the IPA cross-border…