Lajme

Training plan for the grant beneficiaries: 1st Call for proposals IPA CBC…

Training plan for the grant beneficiaries: 1st Call for proposals IPA CBC Programme Republic of Macedonia - Republic of Albania 2014 -2020

Panairit Ndërkufitar të Artizanatit

Ministria e VetëQeverisjes Lokale, Shkup, në bashkëpunim me Ministrinë e Integrimit Evropian, Tiranë, si strukura operuese përgjegjëse për zbatimin e këtij Programi IPA të Bashkëpunimit Ndërkufitar, njofton…

5 Festimi i Ditës së Bashkëpunimit Evropian - IPA CBC MK-AL

Министерството за локална самоуправа, Скопје, во соработка со Министерството за евро-интеграции - Тирана, оперативни структури одговорни за имплементација на ИПА Програмата за прекугранична соработка,…

Konkurs për videon e shkurtër më krijuese

Konkursi për videon e shkurtër të bërë vetë (kohëzgjatja maksimumi 60 sekonda) nis më 28 Shtator 2017 dhe do të zgjasë deri më 31 Tetor, 2017. Njoftimi dhe dhënia e çmimit për tre videot e propozuara…

Announcement for engagement of accessors - IPA CBC MK-AL 2014-2020

The Ministry of Local Self-Government responsible for implementation of the IPA cross-border cooperation programme with Albania, is in process of preparation of the 1st Call for proposals of the IPA cross-border…